Quyết định 1037/QĐ-BNN-TT

Quyết định 1037/QĐ-BNN-TT năm 2010 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1037/QĐ-BNN-TT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1037/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số điều và các văn bản sau đây:

1. Điều 2 của Quyết định số 56/2007/QĐ-BNN ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS;

2. Điều 2 của Quyết định số 103/2007/QĐ-BNN ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS;

3. Quyết định số 29/QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quyết định đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS các loài giống cây trồng được bảo hộ;

4. Quyết định số 229/QĐ-BNN-NN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS các loài cây trồng được bảo hộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1037/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1037/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2010
Ngày hiệu lực22/04/2010
Ngày công báo09/05/2010
Số công báoTừ số 208 đến số 209
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1037/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 1037/QĐ-BNN-TT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1037/QĐ-BNN-TT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1037/QĐ-BNN-TT
    Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    Người kýBùi Bá Bổng
    Ngày ban hành22/04/2010
    Ngày hiệu lực22/04/2010
    Ngày công báo09/05/2010
    Số công báoTừ số 208 đến số 209
    Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật11 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1037/QĐ-BNN-TT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1037/QĐ-BNN-TT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

        • 22/04/2010

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/05/2010

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 22/04/2010

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực