Quyết định 56/2007/QĐ-BNN

Quyết định 56/2007/QĐ-BNN bổ sung 12 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 56/2007/QĐ-BNN bổ sung 12 loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ phân công đơn vị khảo nghiệm DUS đã được thay thế bởi Thông tư 28/2015/TT-BNNPTNT Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2007/QĐ-BNN bổ sung 12 loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ phân công đơn vị khảo nghiệm DUS


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG 12 LOÀI CÂY TRỒNG VÀO DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM DUS

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về việc qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 về việc qui định chi tiết về một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Theo đề nghị của Cục Trồng trọt.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 12 loài cây trồng có tên sau đây vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ:

1. (Citrus  L.) (Rutaceae)

7. Hoa đồng tiền (Gerbera Cass.)

2. Dâu tây (Fragaria L.)

8. Hoa Layơn (Gladiolus L.)

3. Ớt (Capsicum anmum L.)

9. Hoa Lily (Lilium L.)

4. Bí ngô (Cucurbita maxima Duch.)

10. Hoa Cẩm chướng (Dianthus  L.)

5. Gừng (Zingiber officinale Rosc.)

11. Cà rốt (Daucus carota L.)

6. Xoài (Mangifera Indica L.)

12. Mía (Saccharum L.)

Điều 2. Phân công các đơn vị sau đây thực hiện khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS) các loài cây trồng tại Điều 1.

1. Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia thực hiện nghiệm DUS  loài cây: Mía;

2. Viện Nghiên cứu rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt thực hiện khảo nghiệm DUS các loài cây: ớt, Hoa đồng tiền, Hoa Lily, Hoa Cẩm chướng;

3. Trung tâm nghiên cứu Khoa tây, Rau và Hoa Đà Lạt thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam thực hiện khảo nghiệm DUS các loài cây: Hoa Layơn, Cà Rốt, Dâu tây;

4. Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền thực hiện khảo nghiệm DUS các loài cây: Xoài, ;

5. Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt khảo nghiệm DUS các loài cây: Gừng, Bí ngô;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Công báo;

- Văn phòng CP;

- Website Chính Phủ;

- Bộ KHCN;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh TP trực thuộc TƯ;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu VT, TT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2007
Ngày hiệu lực18/07/2007
Ngày công báo03/07/2007
Số công báoTừ số 432 đến số 433
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 56/2007/QĐ-BNN bổ sung 12 loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ phân công đơn vị khảo nghiệm DUS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 56/2007/QĐ-BNN bổ sung 12 loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ phân công đơn vị khảo nghiệm DUS
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu56/2007/QĐ-BNN
      Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
      Người kýBùi Bá Bổng
      Ngày ban hành12/06/2007
      Ngày hiệu lực18/07/2007
      Ngày công báo03/07/2007
      Số công báoTừ số 432 đến số 433
      Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Sở hữu trí tuệ
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2016
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 56/2007/QĐ-BNN bổ sung 12 loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ phân công đơn vị khảo nghiệm DUS

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2007/QĐ-BNN bổ sung 12 loài cây trồng Danh mục loài cây trồng được bảo hộ phân công đơn vị khảo nghiệm DUS