Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB năm 2008 thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1084/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số: 220/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 2161/VPCP-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng V/v thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở Trung tâm Môi trường sinh học Nông nghiệp thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp; Bộ môn Môi trường đất và các trạm quan trắc và phân tích môi trường đất thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hóa.

Viện Môi trường nông nghiệp (dưới đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước; Viện có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

Trụ sở của Viện đặt tại trụ sở của Trung tâm Môi trường sinh học nông nghiệp: Phú Đô, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện trình Bộ ban hành: hướng dẫn các đơn vị nêu tại Điều 1 trên đây tiến hành bàn giao và tiếp nhận trong tháng 4 năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1084/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1084/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1084/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1084/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành10/04/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1084/QĐ-BNN-TCCB thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

            • 10/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực