Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực đã được thay thế bởi Quyết định 9053/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Chánh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/2010/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 07 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 269/TTr-TP ngày 31 tháng 8 năm 2010 về công bố văn bản quy phạm phạm pháp luật hết hiệu lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 06 (sáu) văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành theo danh mục đính kèm, hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

1. Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của thành phố và của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh năm 2008;

2. Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh năm 2009;

3. Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2009 trên địa bàn huyện Bình Chánh;

4. Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 của huyện Bình Chánh;

5. Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2009;

6. Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2010
Ngày hiệu lực14/09/2010
Ngày công báo01/10/2010
Số công báoSố 82
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Trọng Tuấn
       Ngày ban hành07/09/2010
       Ngày hiệu lực14/09/2010
       Ngày công báo01/10/2010
       Số công báoSố 82
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2010/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực