Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND về tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách cho chức danh Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở địa bàn cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách Tỉnh Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 14/2014/QĐ-UBND phụ cấp người hoạt động không chuyên trách tỉnh Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách Tỉnh Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG THÊM 01 ĐỊNH SUẤT HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CHO CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở MỘT SỐ ĐỊA BÀN CẤP XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16/8/2001 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về số lượng và một số chế độ cho cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 17
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở những xã, phường, thị trấn có 01 trong 03 tiêu chí sau:

1. Là đơn vị hành chính loại I;

2. Có trên 20% dân số là công giáo;

3. Có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều 2. Các xã, phường, thị trấn được bố trí tăng thêm Phó Chủ tịch UBMTTQ ở cấp xã nhưng không được vượt quá số lượng những người hoạt động không chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBMTTQ cấp xã thuộc đối tượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,65 mức lương tối thiểu chung của Nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 113/2004/NQ-HĐNDVX ngày 16/12/2004 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Đề nghị UBMTTQ tỉnh Nghệ An hướng dẫn cơ sở việc bố trí, bầu cử theo đúng quy định hiện hành.

Giao Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách bổ sung cho những xã, phường, thị trấn được tăng định suất hưởng chế độ phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ cấp xã.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2010
Ngày hiệu lực30/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách Tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách Tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành20/01/2010
        Ngày hiệu lực30/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách Tỉnh Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2010/QĐ-UBND tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách Tỉnh Nghệ An