Quyết định 11/2012/QĐ-UBND

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2012/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với các bến xe ô tô trong địa bàn thành phố Cần Thơ; áp dụng đối với các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định từ các bến xe trong địa bàn thành phố Cần Thơ đi các nơi khác.

Điều 2. Giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô

1. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô (Giá bao gồm thuế VAT).

2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô thu theo trọng tải ghế xe ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

3. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô cho từng loại bến xe:

a) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô bến loại 1:

- Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô bến loại 1:

+ Trên 150 km thu:

. Xe ghế thường:                                                4.100 đồng/ghế/chuyến;

. Xe giường nằm:                                               6.000 đồng/ghế/chuyến.

+ Từ 60 km đến 150 km thu:

. Xe ghế thường:                                                3.750 đồng/ghế/chuyến;

. Xe giường nằm:                                               5.000 đồng/ghế/chuyến.

+ Dưới 60 km thu:

. Xe ghế thường:                                                3.400 đồng/ghế/chuyến;

. Xe giường nằm:                                               5.000 đồng/ghế/chuyến.

b) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô bến từ loại 2 đến loại 6:

- Bến loại 2 được tính bằng 95% bến loại 1;

- Bến loại 3 được tính bằng 90% bến loại 1;

- Bến loại 4 được tính bằng 85% bến loại 1;

- Bến loại 5 được tính bằng 80% bến loại 1;

- Bến loại 6 được tính bằng 75% bến loại 1.

Điều 3. Điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

- Tùy theo sự biến động của vật giá trên thị trường, mức độ đầu tư cơ sở vật chất của bến xe ô tô, giá dịch vụ xe ra vào, bến xe ô tô có thể được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện kiểm tra các bến xe trên địa bàn thành phố và xử lý các trường hợp vi phạm của các bến xe, đơn vị vận tải theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, tổ chức kiểm tra, xếp loại và công bố các loại bến xe ô tô, khách trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 42/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN -TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- TT.Thành ủy;
- TT.HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBMTTQ TP và các Đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài PT và TH TP;
- VP UBND TP (3ABE);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2012
Ngày hiệu lực03/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành23/04/2012
       Ngày hiệu lực03/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô