Quyết định 42/2010/QĐ-UBND

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô và được áp dụng kể từ ngày 03/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quyết định này quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với các bến xe ô tô trong địa bàn thành phố Cần Thơ; áp dụng đối với các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định từ các bến xe trong địa bàn thành phố Cần Thơ đi các nơi khác.

Điều 2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô:

1. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô (Giá bao gồm thuế VAT).

2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô thu theo trọng tải ghế xe ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

3. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô bến xe cho từng loại bến xe:

a) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô bến loại 1:

- Trên 150 km thu: 3.000 đồng/ghế;

- Từ 60 km đến 150 km thu: 2.750 đồng/ghế;

- Dưới 60 km thu: 2.500 đồng/ghế.

b) Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô bến từ loại 2 đến loại 6:

- Bến loại 2 được tính bằng 95% bến loại 1;

- Bến loại 3 được tính bằng 90% bến loại 1;

- Bến loại 4 được tính bằng 85% bến loại 1;

- Bến loại 5 được tính bằng 80% bến loại 1;

- Bến loại 6 được tính bằng 75% bến loại 1.

c) Việc điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô bến xe:

- Tùy theo sự biến động của vật giá trên thị trường, mức độ đầu tư cơ sở vật chất của bến xe ô tô, giá dịch vụ xe ra vào, bến xe ô tô có thể được điều chỉnh theo tỉ lệ tương ứng;

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh giá dịch vụ xe ra vào, bến xe ô tô;

- Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện kiểm tra các bến xe trong thành phố và xử lý các trường hợp vi phạm của các bến xe, đơn vị vận tải theo quy định này và các quy định pháp luật có liên quan;

- Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, xếp loại bến xe ô tô, khách trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo đúng quy định trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, làm cơ sở để áp dụng mức giá dịch vụ ban hành theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KT VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- TT.Thành ủy;
- TT.HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQ VN và các Đoàn thể thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- Quận ủy, TT.HĐND quận;
- Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- VP Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Báo Cần Thơ; Đài PT-TH thành phố;
- VP UBND thành phố (2, 3);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT. NTH.65

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu42/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2010
Ngày hiệu lực03/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 42/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu42/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành23/11/2010
        Ngày hiệu lực03/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 42/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2010/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô