Quyết định 113/2001/QĐ-UB

Quyết định 113/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 113/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu dự toán thu, chi nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 113/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu dự toán thu, chi nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

113/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU, CHI VÀ NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2001 CHO CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 25/2001/QĐ-UB ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2000/QĐ-UB-NN ngày 25 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2000 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo Thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2001 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú ý;
Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 3850/TCVG-HCSN ngày 25 tháng 10 năm 2001 và Công văn số 886/NN-KHTC ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách Nhà nước năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau :

- Tổng thu ngân sách : 25.345 triệu đồng;

- Tổng chi ngân sách : 22.810 triệu đồng;

- Nộp ngân sách : 2.535 triệu đồng.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y thành phố tổ chức thực hiện chỉ tiêu về dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/2000/QĐ-UB-NN ngày 25 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT
- Tổ CNN, TM, TH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2001
Ngày hiệu lực26/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 113/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu dự toán thu, chi nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 113/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu dự toán thu, chi nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu113/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Hải
       Ngày ban hành26/11/2001
       Ngày hiệu lực26/11/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 113/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu dự toán thu, chi nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu dự toán thu, chi nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn