Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN

Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách đã được thay thế bởi Quyết định 113/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu dự toán thu, chi nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 26/11/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2000/QĐ-UB-NN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU, CHI VÀ NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2000 CHO CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000;
Căn cứ Quyết định số 91/1999/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2000;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐ số 02/2000/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp thứ 2 ngày 15 tháng 01 năm 2000 về kế hoạch kinh tế - xã hội và thu-chi ngân sách năm 2000;
Theo Công văn số 6674 TC-HCSN ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính về quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác thú ý;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá thành phố tại Tờ trình số 2116/TCVG-HCSN ngày 03/7/2000 và Công văn số 487/NN-KH-TC ngày 31/5/2000 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về giao kế hoạch thu chi phí, lệ phí năm 2000 cho Chi cục Thú y thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách Nhà nước năm 2000 cho Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau :

- Tổng thu ngân sách : 22.000 triệu đồng

- Tổng chi ngân sách : 20.000 triệu đồng

- Nộp ngân sách : 2.000 triệu đồng.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức thực hiện chỉ tiêu về dự toán thu - chi và nộp ngân sách năm 2000 nêu tại điều 1 của quyết định này đúng quy định. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận  
- Như điều 3  
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TT/UB
- Ban KT-NS/HĐND.TP
- Văn phòng Thành ủy
- VP/HĐND.TP
- VPUB : CPVP
- Tổ CNN, TM, TH
- Lưu

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

 

 


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2000/QĐ-UB-NN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2000/QĐ-UB-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2000
Ngày hiệu lực09/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2001
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2000/QĐ-UB-NN

Lược đồ Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2000/QĐ-UB-NN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành25/07/2000
        Ngày hiệu lực09/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2001
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2000/QĐ-UB-NN giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách