Quyết định 1165/QĐ-UB

Quyết định 1165/QĐ-UB năm 1995 ủy quyền quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi cho thương binh, trợ cấp tuất gia đình liệt sĩ và trợ cấp tuất cho thương binh-bệnh binh đã từ trần do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 1165/QĐ-UB ủy quyền cấp chứng nhận trợ cấp ưu đãi thương binh tuất gia đình liệt sĩ Lâm Đồng 1995 đã được thay thế bởi Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1165/QĐ-UB ủy quyền cấp chứng nhận trợ cấp ưu đãi thương binh tuất gia đình liệt sĩ Lâm Đồng 1995


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/QĐ-UB

Đàlạt, ngày 01 tháng 11 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI CHO THƯƠNG BINH, TRỢ CẤP TUẤT GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ TRỢ CẤP TUẤT CHO THƯƠNG BINH-BỆNH BINH ĐÃ TỪ TRẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

- Căn cứ thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29/8/1995 và thông tư số 25/LĐTBXH-TT ngày 28/9/1995 của Bộ Lao động-Thương binh xã hội hướng dẫn thi hành nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xét đề nghị tại tờ trình số 673/LĐTBXH ngày 12/10/1995 của sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng V/v phân cấp ký một số quyết định xác nhận và trợ cấp cho thương binh, gia đình liệt sĩ, bệnh binh và tình hình thực tế tại địa phương;

- Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ủy quyền cho giám đốc Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng được ký quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng sau đây:

1. Thương binh

2. Gia đình liệt sĩ

3. Thương binh, bệnh binh đã từ trần.

Điều 2: Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc hướng dẫn, chỉ đạo công tác xác nhận, kiểm tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận, đăng ký quản lý và giải quyết quyền lợi người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng tinh thần nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29/8/1995 và thông tư số 25/LĐTBXH-TT ngày 28/9/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định 28/CP.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, giám đốc sở Lao động-Thương binh xã hội tỉnh Lâm Đồng, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

TM . UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tám

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1165/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1165/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/1995
Ngày hiệu lực01/11/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1165/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1165/QĐ-UB ủy quyền cấp chứng nhận trợ cấp ưu đãi thương binh tuất gia đình liệt sĩ Lâm Đồng 1995


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1165/QĐ-UB ủy quyền cấp chứng nhận trợ cấp ưu đãi thương binh tuất gia đình liệt sĩ Lâm Đồng 1995
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1165/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm Văn Tám
        Ngày ban hành01/11/1995
        Ngày hiệu lực01/11/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1165/QĐ-UB ủy quyền cấp chứng nhận trợ cấp ưu đãi thương binh tuất gia đình liệt sĩ Lâm Đồng 1995

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1165/QĐ-UB ủy quyền cấp chứng nhận trợ cấp ưu đãi thương binh tuất gia đình liệt sĩ Lâm Đồng 1995