Quyết định 118/2006/QĐ-UBND

Quyết định 118/2006/QĐ-UBND ban hành mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung và Khu du lịch Hầm Hô do Tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 118/2006/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG QUANG TRUNG VÀ KHU DU LỊCH HẦM HÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 26/07/2006 của HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 6 về việc ban hành khung mức thu phí tham quan và phí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không chuyên);

Căn cứ Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành khung mức thu và tỷ lệ để lại về phí tham quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí tham quan tại Bảo tàng Quang Trung và Khu du lịch Hầm Hô, cụ thể như sau:

- Tại Bảo tàng Quang Trung: 8.000 đồng/lượt/người.

- Tại Khu du lịch Hầm Hô : 7.000 đồng/lượt/người.

Mức thu trên được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn việc thực hiện thu phí tham quan theo quy định tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Văn hoá Thông tin, Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Bảo tàng Quang Trung, Công ty Cổ phần du lịch Hầm Hô và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu118/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2006
Ngày hiệu lực10/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 118/2006/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 118/2006/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu118/2006/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýVũ Hoàng Hà
     Ngày ban hành31/10/2006
     Ngày hiệu lực10/11/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 118/2006/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 118/2006/QĐ-UBND mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung Bình Định