Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí tham quan danh lam di tích lịch sử công trình văn hóa Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 11/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2008/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU PHÍ THAM QUAN TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành khung mức thu và tỷ lệ để lại về phí tham quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại tờ trình số 2478/CT-THNVDT ngày 25/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu và tỷ lệ % nguồn thu để lại cho cơ quan thu đối với phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mức thu:

Đơn vị tính: đồng/người/lượt

Địa điểm

Mức thu hiện hành

Mức thu điều chỉnh

1. Khu Du lịch Hồ Núi Một

4.000

6.000

2. Bệnh viện Phong da liễu Trung ương-Quy Hòa

3.000

5.000

3. Khu du lịch Hầm Hô

7.000

9.000

2. Tỷ lệ % nguồn thu để lại cho cơ quan thu: Các cơ quan thu phí tham quan tại các địa điểm nêu tại khoản 1 Điều này được để lại 90% số thu; phần còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 01/2004/QĐ-UBND ngày 02/01/2004 và Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 của UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND huyện An Nhơn, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Hầm Hô, Giám đốc Xí nghiệp Du lịch khai thác thủy lợi, Giám đốc Bệnh viện Phong da liễu Trung ương - Quy Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực19/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu24/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýLê Hữu Lộc
     Ngày ban hành09/07/2008
     Ngày hiệu lực19/07/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2008/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Bình Định