Quyết định 30/2010/QĐ-UBND

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Khu du lịch Hầm Hô


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2010/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN TẠI KHU DU LỊCH HẦM HÔ HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẦM HÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 18 về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại khu du lịch Hầm Hô của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí tham quan tại khu du dịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô như sau:

- Đối với người lớn, mức thu là: 14.000 đồng/lượt/người;

- Đối với trẻ em, mức thu là: 7.000 đồng/lượt/người.

Mức thu phí tham quan nêu trên được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan tại khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn việc thực hiện thu phí tham quan theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Hầm Hô và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2010
Ngày hiệu lực31/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Khu du lịch Hầm Hô


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Khu du lịch Hầm Hô
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu30/2010/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
      Người kýNguyễn Thị Thanh Bình
      Ngày ban hành21/12/2010
      Ngày hiệu lực31/12/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật13 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Khu du lịch Hầm Hô

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan Khu du lịch Hầm Hô