Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi phí Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh; sửa đổi, bổ sung Điểm b Mục 1 của Quy định ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh; sửa đổi, bổ sung Điểm 4 Mục III Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh)

1. Phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

a. Điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô như sau:

- Đối với người lớn, mức thu: 19.000 đồng/lượt/người;

- Đối với trẻ em, mức thu: 9.500 đồng/lượt/người.

b. Mức thu phí tham quan nêu trên được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

2. Phí sử dụng bến, bãi.

Điều chỉnh mức thu phí sử dụng bến, bãi do Công ty TNHH Công viên Cây xanh Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thực hiện thu như sau:

a. Phí sử dụng mặt bằng tại Công viên Thiếu nhi, khu Nam Nguyễn Tất Thành tổ chức trò chơi phục vụ thiếu nhi: 10.000 đồng/m2/tháng;

b. Phí sử dụng mặt bằng tại các công viên, các khu vực công cộng (Trừ vỉa hè sẽ có quy định riêng):

- Tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, ca nhạc: 2.000 đồng/m2/ngày;

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác như: Giải khát, mua bán đồ lưu niệm, …: 15.000 đồng/m2/tháng;

c. Phí sử dụng mặt bằng tại các công viên, khu vực công cộng đặt pano quảng cáo:

- Năm thứ nhất: 200.000 đ/m2/pano;

- Từ năm thứ hai trở đi: 150.000 đ/m2/pano.

3. Phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn.

Điều chỉnh mức thu phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn đối với 2 đối tượng thu như sau:

- Tàu thuyền vận tải có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn: 20.000 đồng/lần vào-ra cảng (không quá 12 giờ);

- Hàng thủy sản, hải sản, động vật sống qua cảng: 10.000 đồng/tấn./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2013
Ngày hiệu lực15/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi phí Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi phí Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu24/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýHồ Quốc Dũng
     Ngày ban hành05/08/2013
     Ngày hiệu lực15/08/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi phí Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi phí Bình Định