Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT

Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 quy chế thi tốt nghiệp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi khoản 2,3 Điều 11 quy chế thi tốt nghiệp tiểu học đã được thay thế bởi Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1999 đến 2005 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 12/09/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi khoản 2,3 Điều 11 quy chế thi tốt nghiệp tiểu học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2002/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 12/2002/QĐ-BGDĐT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CÁC KHOẢN 2 VÀ 3 CỦA ĐIỀU 11 TRONG QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp tiểu học;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học, ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 và Quyết định số 06/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

"2. Môn thi: Tiếng Việt và Toán. Thời gian làm bài (không kể thời gian giao đề, chép đề) cho mỗi môn thi là 60 phút, thời gian nghỉ giữa hai môn thi là 45 phút.

3. Kỳ thi được tổ chức trong một buổi theo ngày thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Biên chế năm học".

Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ năm học 2001 - 2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 Đặng Huỳnh Mai

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2002/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2002/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2002
Ngày hiệu lực05/09/2001
Ngày công báo05/06/2002
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2002/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi khoản 2,3 Điều 11 quy chế thi tốt nghiệp tiểu học


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi khoản 2,3 Điều 11 quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2002/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýĐặng Huỳnh Mai
       Ngày ban hành27/03/2002
       Ngày hiệu lực05/09/2001
       Ngày công báo05/06/2002
       Số công báoSố 25
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/09/2007
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi khoản 2,3 Điều 11 quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT sửa đổi khoản 2,3 Điều 11 quy chế thi tốt nghiệp tiểu học