Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức trích để lại cho Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh tại Điều 1 Quyết định 28/2006/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức trích để lại Ban Quản lý chợ Trà Vinh 28/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 2116/QĐ-UBND 2018 quyết định pháp luật do Ủy ban tỉnh ban hành hết hiệu lực Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 29/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức trích để lại Ban Quản lý chợ Trà Vinh 28/2006/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ XÃ TRÀ VINH NÊU TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2006/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 2465/1999/QĐ-UBT ngày 30/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 119/STC ngày 08/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức trích để lại cho Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh nêu tại Điều 1 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh được phép trích lại 30% phí mặt bằng chợ thị xã Trà Vinh, để thực hiện quyền tự chủ theo cơ chế đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu, phần còn lại 70% nộp vào ngân sách nhà nước và được xem xét cấp lại để duy tu, sửa chữa, nâng cấp mặt bằng chợ theo dự án được duyệt. Việc kê khai, thu, nộp phí, sử dụng khoản trích được để lại,…đơn vị phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2006 đến hết thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2010).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịch UBND thị xã Trà Vinh và Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2007
Ngày hiệu lực01/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức trích để lại Ban Quản lý chợ Trà Vinh 28/2006/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức trích để lại Ban Quản lý chợ Trà Vinh 28/2006/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Khiêu
       Ngày ban hành17/05/2007
       Ngày hiệu lực01/06/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức trích để lại Ban Quản lý chợ Trà Vinh 28/2006/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức trích để lại Ban Quản lý chợ Trà Vinh 28/2006/QĐ-UBND