Quyết định 1227/QĐ-TTg

Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2013 Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được thay thế bởi Quyết định 515/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2013 Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1227/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SỸ CÒN THIẾU THÔNG TIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 150), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

3. Các Ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

- Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Cục trưởng Cục người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 150

Ban Chỉ đạo 150 giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc:

a) Điều tra, thu thập, cung cấp thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ;

b) Quản lý và khai thác các thông tin phục vụ cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

c) Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng các phương pháp thực chứng hoặc phương pháp giám định gen.

2. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 150

1. Ban Chỉ đạo 150 làm việc theo quy chế tổ chức và hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo 150 ban hành.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 150.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 150 do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 150 quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 150
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Ông Bùi Hồng Lĩnh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Ông Đào Duy Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng;

4. Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính;

5. Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

6. Ông Trần Văn Nhuận - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân, Bộ Công an;

7. Ông Nguyễn Đình Công - Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

8. Ông Lâm Kiết Tường - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

9. Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

10. Ông Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

11. Ông Hoàng Công Thái - Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1227/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1227/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực26/07/2013
Ngày công báo08/08/2013
Số công báoTừ số 465 đến số 466
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1227/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2013 Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2013 Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1227/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành26/07/2013
       Ngày hiệu lực26/07/2013
       Ngày công báo08/08/2013
       Số công báoTừ số 465 đến số 466
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2013 Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2013 Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin