Quyết định 1284/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1284/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tối thiểu quy định tại Quyết định 25/2004/QĐ-UB, Quyết định 147/2004/QĐ-UB về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 1284/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đã được thay thế bởi Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1284/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tối thiểu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1284/2007/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TỐI THIỂU QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2004/QĐ-UB NGÀY 28/01/2004, QUYẾT ĐỊNH SỐ 147/2004/QĐ-UB NGÀY 19/5/2004 CỦA UBND TỈNH YÊN BÁI VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN KHAI THÁC, SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) số 05/1998/PL-UBTVQH10 ngày 16/4/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 10;
Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi);
Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);
Căn cứ Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 28/01/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc qui định giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đối với sản phẩm quặng sắt khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung giá tính thuế tài nguyên tối thiểu tại qui định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003 của UBND tỉnh về qui định biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Theo đề nghị của Liên cơ quan: Cục Thuế, Sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tại Tờ trình số 292/TTr/LCQ/CT-SCN-STNMT-STC ngày 04 tháng 6 năm 2007 về việc sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tại Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 28/01/2004 và Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1) Sửa đổi tên gọi “ Đá trắng có hàm lượng can xít cao” tại Điều 1 Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành tên gọi Đá vôi trắng.

2) Sửa đổi Điều 1 giá tính thuế tài nguyên tối thiểu quy định tại Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 01 năm 2004; Sửa đổi, bổ sung Điều 1 giá tính thuế tài nguyên tối thiểu quy định tại Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 05 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 260/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

SỐ TT

LOẠI TÀI NGUYÊN

ĐƠN VỊ TÍNH

GIÁ TÍNH THUẾ

1

Quặng Sắt.

Tấn

900.000 đồng

2

Đá Block (nguyên khối).

M3

8.000.000 đồng

3

Đá vôi trắng dạng cục.

M3

550.000 đồng

4

Đá vôi trắng dùng để sản xuất đá hạt.

M3

500.000 đồng

5

Đá vôi trắng dùng để sản xuất bột đá (trừ bột thô).

M3

450.000đồng

6

Đá nguyên liệu sản xuất xi măng, Klinke (cờ lanh ke).

M3

100.000 đồng

7

Đá nguyên liệu dùng để sản xuất bột thô ( bao gồm cả bột nuôi tôm), nguyên liệu để SX que hàn.

M3

130.000đồng

8

Đá nguyên liệu dùng để xẻ tấm (ốp tường, nền nhà, làm đường đi...)

M3

1.200.000 đồng

9

Cao lanh

Tấn

70.000 đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1284/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1284/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2007
Ngày hiệu lực08/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1284/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1284/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tối thiểu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1284/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tối thiểu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1284/2007/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
     Người kýHoàng Xuân Lộc
     Ngày ban hành29/08/2007
     Ngày hiệu lực08/09/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1284/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tối thiểu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1284/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá tính thuế tài nguyên tối thiểu