Quyết định 25/2004/QĐ-UB

Quyết định 25/2004/QĐ-UB quy định giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đối với sản phẩm quặng sắt khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 25/2004/QĐ-UB giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đã được thay thế bởi Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2004/QĐ-UB giá tính thuế tài nguyên tối thiểu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/2004/QĐ-UB

Yên Bái, ngày 28 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TỐI THIỂU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM QUẶNG SẮT KHAI THÁC, SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) số 05/1998/PL-UBTVQH 10, ngày 16 tháng 4 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên;

- Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính quy định về việc thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

- Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 21/TT-CT ngày 16/01/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung khoản 1 Điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 260/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đối với sản phẩm quặng sắt có hàm lượng dưới 64% là 250.000 đồng/tấn.

Điều 2: Các quy định khác về quản lý thuế tài nguyên đối với sản phẩm quặng sắt vẫn được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 260/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Cục thuế căn cứ mức giá tính thuế tài nguyên tối thiểu qui định tại (Điều 1) hướng dẫn cụ thể mức thu nộp thuế tài nguyên đối với sản phẩm quặng sắt.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế Yên Bái; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên quặng sắt trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2003./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Vũ Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2004
Ngày hiệu lực01/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 25/2004/QĐ-UB giá tính thuế tài nguyên tối thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2004/QĐ-UB giá tính thuế tài nguyên tối thiểu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýVũ Sửu
       Ngày ban hành28/01/2004
       Ngày hiệu lực01/09/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2004/QĐ-UB giá tính thuế tài nguyên tối thiểu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2004/QĐ-UB giá tính thuế tài nguyên tối thiểu