Quyết định 129/2002/QĐ-UB

Quyết định 129/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 129/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2002 cho Sở Giao thông Công chánh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 129/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2002 cho Sở Giao thông Công chánh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2002 CHO SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 17/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh, Quyết định số 45/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị 2002;
Theo đề nghị của Liên Sở Tài chánh – Vật giá và Giao thông Công chánh tại Tờ trình số 3232 LS/TCVG-GTCC ngày 20 tháng 9 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho Sở Giao thông Công chánh chỉ tiêu bổ sung về dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 để phục vụ công tác duy tu, thuê bao cho Năm trật tự đô thị 2002 là 17 (mười bảy) tỷ đồng, ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung về dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh có trách nhiệm phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao kèm Quyết định này và gởi cơ quan tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Sở Giao thông Công chánh phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
 -Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH , TH (5b)
- Lưu (ĐT-Ng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu129/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2002
Ngày hiệu lực12/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 129/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2002 cho Sở Giao thông Công chánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 129/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2002 cho Sở Giao thông Công chánh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu129/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành12/11/2002
        Ngày hiệu lực12/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 129/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2002 cho Sở Giao thông Công chánh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 129/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2002 cho Sở Giao thông Công chánh