Quyết định 13/2007/QĐ-UBND

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng vị trí 2, vị trí 3 của Bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-UBND

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND giá thuê mặt bằng hàng hóa qua Bến cá Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 03/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức giá cho thuê mặt bằng của Bảng giá và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2007/QĐ-UBND giá thuê mặt bằng hàng hóa qua Bến cá Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG VỊ TRÍ 2, VỊ TRÍ 3 CỦA BẢNG GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA QUA BẾN CÁ ĐỊNH AN, HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2006/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2006 CỦA UBND TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chí tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 137/TTr-STC ngày 29/5/2007 của Giám đốc Sở Tài chính về việc giảm giá cho thuê mặt bằng của Bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng vị trí 2, vị trí 3 của Bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh), như sau:

ĐVT: đồng

STT

Mặt bằng cho thuê

ĐVT

Mức giá thu

01

Mặt bằng vị trí 2, vị trí 3

m2/tháng

4.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Thủy sản, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Giám đốc Bến cá Định An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2007
Ngày hiệu lực18/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2007/QĐ-UBND giá thuê mặt bằng hàng hóa qua Bến cá Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2007/QĐ-UBND giá thuê mặt bằng hàng hóa qua Bến cá Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Khiêu
       Ngày ban hành08/06/2007
       Ngày hiệu lực18/06/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 13/2007/QĐ-UBND giá thuê mặt bằng hàng hóa qua Bến cá Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2007/QĐ-UBND giá thuê mặt bằng hàng hóa qua Bến cá Trà Vinh