Quyết định 13/2013/QĐ-UBND

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạmThái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạmThái Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUỸ, PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH THÁI BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình;

Xét Đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh (Tờ trình số 800/TTr-CAT-PV11 ngày 22/7/2017), của Sở tư pháp (báo cáo số 75/BC-STP ngày 19/8/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình được tổ chức thực hiện theo các nội dung quy định tại Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 24/5/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực31/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạmThái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạmThái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành21/08/2013
        Ngày hiệu lực31/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạmThái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tổ chức thực hiện Quỹ phòng chống tội phạmThái Bình