Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM

Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM điều chỉnh Danh mục hàng tiêu dùng kèm theo quyết định 0404/2004/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM điều chỉnh Danh mục hàng tiêu dùng bổ sung 0404/2004/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Quyết định 04/2006/QĐ-BTM Danh mục Hàng tiêu dùng phục vụ xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM điều chỉnh Danh mục hàng tiêu dùng bổ sung 0404/2004/QĐ-BTC


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1341/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1341/2004/QĐ-BTM NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 0404/2004/QĐ-BTM NGÀY 1/4/2004

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998;
Sau khi trao đổi với các Bộ, ngành hữu quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Loại trừ khỏi Danh mục Hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 0404/2004/QĐ-BTM ngày 1/4/2004 của Bộ Thương mại các mặt hàng, nhóm hàng ghi trong Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 0404/2004/QĐ-BTM ngày 1/4/2004 của Bộ Thương mại.

 

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

CÁC NHÓM HÀNG, MẶT HÀNG LOẠI TRỪ KHỎI DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG
(Phụ lục kèm theo Điều 1 Quyết định số 1341/2004/QĐ-BTM ngày 21/9/2004 của Bộ Thương mại)

Chương

Nhóm

Phân nhóm

Mô tả mặt hàng

Chương 19

 

 

 

-- Thực phẩm cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ

1901

90

11

--- Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04

1901

90

12

--- Dùng cho trẻ em thiếu lactase

1901

90

13

--- Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác

1901

90

19

--- Loại khác

Chương 34

3401

20

20

-- Phôi xà phòng

3402

20

 

- Chế phẩm đã đóng gói để bán lẻ:

Chương 39

3926

90

 

- Loại khác, trừ các mã số 39269092, 39269093 và 39269096 vẫn thuộc Danh mục Hàng tiêu dùng.

Chương 50

5007

 

 

Vải dệt thoi dệt từ sợi tơ hoặc sợi kéo từ phế liệu tơ

Chương 51

5111

 

 

Vải dệt thoi từ sợi xe lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô

5112

 

 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu hoặc trải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ

5113

00

00

Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa

Chương 52

5208

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200g/m2

5209

 

 

Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200g/m2

5210

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85% pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200g/m2

5211

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85% pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200g/m2

5212

 

 

Vải dệt thoi khác từ sợi bông

Chương 53

5309

 

 

Vải dệt thoi bằng sợi lanh

5310

 

 

Vải dệt thoi bằng sợi đay hoặc từ các loại sợi libe dệt khác thuộc nhóm 53.03

5311

00

00

Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy

Chương 54

5407

 

 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi từ các loại sợi thuộc nhóm 54.04

 

5408

 

 

Vải dệt thoi bằng sợi phi-la-măng (filament) tái tạo, kể cả vải dệt thoi từ các loại nguyên liệu thuộc nhóm 5405

Chương 55

5512

 

 

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên

 

5513

 

 

Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170g/m2

 

5514

 

 

Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170g/m2

 

5515

 

 

Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp

 

5516

 

 

Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo

Chương 58

 

 

 

Toàn bộ Chương 58

Chương 60

 

 

 

Toàn bộ Chương 60

Chương 84

8414

90

 

- Bộ phận

8415

20

00

- Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ

Chương 85

8539

90

 

- Các bộ phận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1341/2004/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1341/2004/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2004
Ngày hiệu lực16/10/2004
Ngày công báo01/10/2004
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1341/2004/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM điều chỉnh Danh mục hàng tiêu dùng bổ sung 0404/2004/QĐ-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM điều chỉnh Danh mục hàng tiêu dùng bổ sung 0404/2004/QĐ-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1341/2004/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýMai Văn Dâu
       Ngày ban hành21/09/2004
       Ngày hiệu lực16/10/2004
       Ngày công báo01/10/2004
       Số công báoSố 1
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2006
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM điều chỉnh Danh mục hàng tiêu dùng bổ sung 0404/2004/QĐ-BTC

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM điều chỉnh Danh mục hàng tiêu dùng bổ sung 0404/2004/QĐ-BTC