Quyết định 1364/2011/QĐ-UBND

Quyết định 1364/2011/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 1364/2011/QĐ-UBND về xử lý tài sản tịch và tài sản thuộc nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 14/2015/QĐ-UBND xác lập quyền sở hữu nhà nước tài sản tự nguyện chuyển giao Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 11/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1364/2011/QĐ-UBND về xử lý tài sản tịch và tài sản thuộc nhà nước


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/2011/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU  SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 111/TB-UBND ngày 23/6/2011 của UBND tỉnh thông báo kết luận phiên họp tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 129/TTr-STC ngày 02/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đối với tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước:

Gồm các tài sản sau:

- Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

- Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước là vật chứng vụ án, một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và hình sự.

a) Đối với cấp tỉnh:

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên trên một vụ việc do người có thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh ra quyết định tịch thu chuyển giao theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Tài chính quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản có giá trị dưới 200 triệu đồng trên một vụ việc do người có thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh ra quyết định tịch thu chuyển giao.

b) Đối với cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do người có thẩm quyền của cơ quan cấp huyện ra quyết định tịch thu chuyển giao theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính kế hoạch.

2. Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước:

Gồm các tài sản sau:

- Tài sản là bất động sản không xác định được chủ sở hữu được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Tài sản bị đánh rơi, bỏ quên không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không nhận lại được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Tài sản không có người nhận thừa kế được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước Việt Nam dưới hình thức hiến, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ và các hình thức chuyển giao khác;

- Tài sản là quà tặng được giao nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với những tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên trên 01 vụ việc theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

b) Giám đốc Sở Tài chính quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với những tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng trên 01 vụ việc do cấp huyện chuyển giao và tài sản có giá trị dưới 200 triệu đồng trên 01 vụ việc do các cơ quan cấp tỉnh chuyển giao.

c) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với những tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng trên 01 vụ việc thuộc cấp huyện quản lý.

d) Riêng đối với tài sản bị đánh rơi, bỏ quên được tìm thấy thì cơ quan ra quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước phê duyệt phương án xử lý tài sản sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 600/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1364/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1364/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2011
Ngày hiệu lực15/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1364/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1364/2011/QĐ-UBND về xử lý tài sản tịch và tài sản thuộc nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1364/2011/QĐ-UBND về xử lý tài sản tịch và tài sản thuộc nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1364/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành05/07/2011
        Ngày hiệu lực15/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1364/2011/QĐ-UBND về xử lý tài sản tịch và tài sản thuộc nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1364/2011/QĐ-UBND về xử lý tài sản tịch và tài sản thuộc nhà nước