Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, mục đích phát triển kinh tế tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Quyết định 471/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và được áp dụng kể từ ngày 26/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1384/2008/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên: số 2098/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2005 về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số 715/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 863/STC-CSVG ngày 19 tháng 5 năm 2008 và các văn bản số: 1296/TC/CSVG ngày 22 tháng 7 năm 2008 và 1446/TC-CSVG ngày 15 tháng 8 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điều của “Quy định mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” được ban hành kèm theo các Quyết định số 2098/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2005 và số 715/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, gồm các nội dung sau:

Bổ sung điểm d vào khoản 2 Điều 2 như sau:

d) Hỗ trợ di chuyển đối với vật nuôi là gia súc: việc hỗ trợ di chuyển này được áp dụng cho tất cả các dự án khi bị thu hồi đất có vật nuôi của người dân xác định phải di chuyển. Mức hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi giải tỏa đến nơi ở mới, cụ thể như sau:

- Đối với gia súc (bò, trâu, ngựa):

+ Di chuyển trong phạm vi từ 5km đến 10km: 50.000đồng/con.

+ Di chuyển trong phạm vi từ 10km đến 20km: 100.000đồng/con.

+ Di chuyển trong phạm vi từ 20km đến 30km: 150.000đồng/con.

- Đối với gia súc (cừu, dê, heo): chi phí vận chuyển trung bình cho một gia súc (con) bằng 50% chi phí vận chuyển đối với gia súc (bò, trâu, ngựa) theo từng cự ly di chuyển tương ứng.

Đối với việc hỗ trợ di chuyển lồng, bè với vật nuôi là thủy, hải sản: việc hỗ trợ di chuyển sẽ được xác định cụ thể cho từng trường hợp riêng.

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các đối tượng bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1384/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1384/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2008
Ngày hiệu lực11/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1384/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1384/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýNguyễn Bá Lộc
       Ngày ban hành01/09/2008
       Ngày hiệu lực11/09/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1384/2008/QĐ-UBND bổ sung mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất