Quyết định 1385/QĐ-UBND

Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2011 về mức giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2011 giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công đã được thay thế bởi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2011 giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB/ BYT- BTC- BLĐTBXH-BVGCP ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thu một phần viện phí;

Căn cứ Công văn số 5732/BYT-BH ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng và phê duyệt giá viện phí áp dụng tại Trạm Y tế xã để thanh toán bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (đính kèm bảng mức giá và các phụ lục).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai, niêm yết mức thu một phần viện phí, quản lý thu viện phí theo mức giá quy định Điều 1 Quyết định này; đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Sở, ngành đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện mức giá nêu trên tại các đơn vị trực thuộc theo quy định.

Điều 3. Mức thu một phần viện phí theo Quyết định này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2011. Quyết định này thay thế Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy;
- TT: HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.CN
 2011\QD\So Y te\
Ban hanh muc thu vien phi

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Lập

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1385/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1385/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực31/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1385/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2011 giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2011 giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1385/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Thành Lập
       Ngày ban hành31/08/2011
       Ngày hiệu lực31/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2011 giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2011 giá thu một phần viện phí tại cơ sở y tế công