Quyết định 14/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 14/2001/QĐ-BKHCNMT bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 14/2001/QĐ-BKHCNMT bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2001/QĐ-BKHCNMT bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG CĂN CỨ KIỂM TRA CỦA XĂNG Ô TÔ THUỘC DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ) 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG  

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng Hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ công văn số 5397/VPCP-KG ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm thời hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá;
Căn cứ công văn số 348/CP-KG ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không chì từ ngày 01 tháng 7 năm 2001;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung các căn cứ kiểm tra đối với sản phẩm xăng ô tô trong Phần 1.6 nhóm 2710, mã số HS 2710.11.10 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 2000 ban hành kèm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường như sau:

- Xăng không chì loại RON 90, RON 92 và RON 95: Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6776 : 2000 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật.

Xăng không chì loại RON 83: Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Điều 2: Các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục nói ở Điều 1 và các Cơ quan Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Cơ quan Nhà nước có liên quan tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:

-VPCP;
-Các Bộ QLCN;
-UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
-Tổng cục Hải quan;
-Công báo;
-Lưu VP, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Mạnh Hải


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2001
Ngày hiệu lực23/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 14/2001/QĐ-BKHCNMT bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2001/QĐ-BKHCNMT bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2001/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Bùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành08/06/2001
        Ngày hiệu lực23/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 14/2001/QĐ-BKHCNMT bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2001/QĐ-BKHCNMT bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng