Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân kèm theo quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi cơ quan đơn vị thu phí lệ phí Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2008/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2007/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Khoá XII, Kỳ họp thứ 8 về quy định một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 405/TTr-STC ngày 13 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, mục I, Điều 1 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh ban hành quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, như sau:

UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND các huyện, thị xã quy định mức thu đối với những khoản phí mà HĐND tỉnh đã quy định khung mức thu: phí vệ sinh, phí chợ…

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh quy định cơ quan, đơn vị thu một số khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 25 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi cơ quan đơn vị thu phí lệ phí Sơn La


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi cơ quan đơn vị thu phí lệ phí Sơn La
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu14/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
     Người kýHoàng Chí Thức
     Ngày ban hành22/08/2008
     Ngày hiệu lực01/09/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi cơ quan đơn vị thu phí lệ phí Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2008/QĐ-UBND sửa đổi cơ quan đơn vị thu phí lệ phí Sơn La