Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ngày 24/9 /2008 của liên bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc gia đình cận nghèo;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 885/TTR-STC ngày 31/7/2009 về việc ban hành mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hàng tháng cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khi tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Bãi bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Quy chế quản lý và điều hành Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2009
Ngày hiệu lực28/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Tuyên Quang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýVũ Thị Bích Việt
       Ngày ban hành18/09/2009
       Ngày hiệu lực28/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Tuyên Quang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo Tuyên Quang