Quyết định 14/2010/QĐ-UBND

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 34/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HỌAT NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt;

Theo Tờ trình số 1456/TTr-STC ngày 16/12/2010 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn thuộc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, như sau:

1. Đối với trạm cấp nước sử dụng nguồn nước mặt (nước sông):

- Giá tiêu thụ nước sạch dùng trong sinh hoạt : 5.400 đồng/m3;

- Giá tiêu thụ nước sạch dùng trong cơ quan HCSN, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ… : 6.100 đồng/m3;

2. Đối với trạm cấp nước sử dụng nguồn nước ngầm:

- Giá tiêu thụ nước sạch dùng trong sinh hoạt : 4.500 đồng/m3;

- Giá tiêu thụ nước sạch dùng trong cơ quan HCSN, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ… : 5.800 đồng/m3; Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn thuộc các trạm cấp nước và khu trung tâm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Trà Vinh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực10/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Văn Phong
       Ngày ban hành31/12/2010
       Ngày hiệu lực10/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2010/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn Trà Vinh