Quyết định 14/2010/QĐ-UBND

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 79/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã được thay thế bởi Quyết định 22/2014/QĐ-UBND sửa đổi đề án phát triển tổ chức công chứng đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 22/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2008/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 83/TTr-STP ngày 26 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung mục 2 phần 2 của đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

“2. Giai đoạn II (từ năm 2010 - 2015):

- Giai đoạn này cần tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng, đặc biệt là đối với Văn phòng công chứng.

- Duy trì ổn định 03 phòng công chứng hiện có và các văn phòng công chứng đã được thành lập.

- Cho phép thành lập thêm các văn phòng công chứng tại các huyện, thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, cụ thể như sau:

+ Khu vực huyện Côn Đảo: thành lập 01 phòng công chứng hoặc 01 văn phòng công chứng.

+ Khu vực thành phố Vũng Tàu: thành lập thêm 02 văn phòng công chứng. 01 (một) văn phòng đặt tại phường 10 (khu vực ngã 4 Chí Linh) và 01 (một) văn phòng đặt tại khu vực Đường Thống Nhất (nối dài) thuộc phường 8.

+ Khu vực thị xã Bà Rịa: thành lập thêm 01 văn phòng công chứng, địa điểm đặt tại địa bàn xã Hòa Long.

+ Khu vực huyện Long Điền: thành lập thêm 01 văn phòng công chứng, địa điểm đặt tại địa bàn xã Phước Hưng (ngã ba Lò Vôi).

+ Khu vực huyện Đất Đỏ: thành lập thêm 01 văn phòng công chứng, địa điểm đặt tại địa bàn thị trấn Phước Hải.

+ Khu vực huyện Tân Thành: thành lập thêm 02 văn phòng công chứng, địa điểm đặt tại địa bàn xã Hắc Dịch và địa bàn giáp ranh hai xã Phước Hòa - Tân Hòa.

+ Khu vực huyện Xuyên Mộc: thành lập thêm 02 văn phòng công chứng, địa điểm đặt tại địa bàn các xã Hòa Bình, xã Bưng Riềng.

+ Khu vực huyện Châu Đức: thành lập thêm 03 văn phòng công chứng, địa điểm đặt tại địa bàn các xã Xà Bang, xã Suối Nghệ, xã Xuân Sơn.

- Ưu tiên xét cho phép thành lập các văn phòng công chứng có 02 công chứng viên trở lên và thành lập văn phòng công chứng tại các xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2010
Ngày hiệu lực15/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýVõ Thành Kỳ
       Ngày ban hành05/04/2010
       Ngày hiệu lực15/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng