Quyết định 1466/QĐ-UBND

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung Quyết định 1072/QĐ-UBND quy định mức chi cho hoạt động ngành giáo dục và đào tạo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung 1072/QĐ-UBND mức chi hoạt động ngành giáo dục Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 2389/QĐ-UBND 2012 mức chi Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung 1072/QĐ-UBND mức chi hoạt động ngành giáo dục Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 24 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1072/QĐ-UBND NGÀY 13/5/2009 QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Liên bộ tài chính - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Công văn số 4175/BGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh, bổ sung mức chi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cho các hoạt động ngành Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1470/STC-HCSN ngày 12 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm 14, Mục I. Định mức chi các kỳ thi và kiểm tra tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2009, cụ thể như sau:

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Định mức chi cấp

Ghi chú

14

Phụ cấp trách nhiệm cho Ban công tác cụm trường:

 

Q/gia

Tỉnh

Huyện

 

 

- Trưởng ban

Đồng/người/ngày

 

108.000

 

 

 

- Phó trưởng ban

Đồng/người/ngày

 

90.000

 

 

 

- Ủy viên, thư ký

Đồng/người/ngày

 

81.000

 

 

Điều 2. Căn cứ vào các nội dung chi và mức chi được bổ sung tại Điều 1 của Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1466/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1466/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2009
Ngày hiệu lực24/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1466/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung 1072/QĐ-UBND mức chi hoạt động ngành giáo dục Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung 1072/QĐ-UBND mức chi hoạt động ngành giáo dục Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1466/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Xuân Thân
       Ngày ban hành24/06/2009
       Ngày hiệu lực24/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2012
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung 1072/QĐ-UBND mức chi hoạt động ngành giáo dục Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung 1072/QĐ-UBND mức chi hoạt động ngành giáo dục Khánh Hòa