Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về đặt tên 19 tuyến đường trên địa bàn phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đặt tên 19 tuyến đường phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN 19 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BA HÀNG, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND ngày 12/5/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng mở rộng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 832A/TTr- SVHTTDL ngày 18/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên 19 tuyến đường trên địa bàn phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND thị xã Phổ Yên chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện và quản lý các tuyến đường, phố, công trình công cộng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN 19 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BA HÀNG, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài

1

Đường Hoàng Quốc Việt

Quốc lộ 3 cũ (Km 33 + 350)

Ngã 3 Tân Hương (Km 40 + 100)

6.750m

2

Đường Trường Chinh

Ngã 3 Tân Hương ( Km 40 + 100)

Đường đi Tiên Phong (Km 43)

2.900m

3

Đường Phạm Văn Đồng

Đường đi Tiên Phong (Km43)

Giáp Phố Cò, thành phố Sông Công (Km 45 + 900)

2.900m

4

Đường Đỗ Cận

Ngã tư quốc lộ 3 cũ (Km 43 + 500)

Chân cầu Đẫm (xã Đắc Sơn – thị xã Phổ Yên)

3.500m

5

Đường Tôn Đức Thắng

Ngã tư quốc lộ 3 cũ (Km 43 + 500)

Cầu Rẽo ( phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên

3.500m

6

Đường Lý Nam Đế

Quốc lộ 3 cũ (Km 43)

Chân cầu vượt Đồng Tiến (phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên)

1.650m

7

Đường Ngô Gia Tự

Quốc lộ 3 cũ (Km 42 + 700)

Viện quân Y 91

900m

8

Đường Đặng Thùy Trâm

ĐT 261 (Km40 +700)

Đường vào viện Quân Y 91

650m

9

Đường Nguyễn Cấu

Quốc lộ 3 cũ (Km 43 +400)

Khu dân cư Hồng Phong

700m

10

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Đường 261 (km 42)

Cổng chính nhà máy Z 131

1.000m

11

Đường Trần Nhật Duật

Đường ĐT 216 (km39 + 300)

Chân cầu Nhái (xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên)

1.900m

12

Đường Trần Nguyên Hãn

Quốc lộ 3 cũ (Km 41)

UBND xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên

1.300m

13

Đường Triệu Quang Phục

Quốc lộ 3 cũ (Km 37)

Chân cầu vượt Đông Cao ( xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên)

1.800m

14

Đường Trần Quang Khải

Quốc lộ 3 cũ (Km 37)

Đê Sông Công (xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên)

2.200m

15

Đường Lý Thiên Bảo

Quốc lộ 3 (km 33 + 350)

Cổng chui Phù Lôi ( xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên)

1.100m

16

Đường Võ Thị Sáu

Quốc lộ 3 (km 34 + 350)

Đê Sông Công (xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên)

500m

17

Đường Triệu Túc

Quốc lộ 3 (km 35 + 700)

Cống Táo ( xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên)

1.500m

18

Đường Phạm Tu

Quốc lộ 3 (km 40+ 100)

UBND xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên

1.600m

19

Đường Trần Khánh Dư

Quốc lộ 3 (km 40+ 100)

Cầu Bến Vạn (xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên)

1.700m

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/2015
Ngày hiệu lực 28/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đặt tên 19 tuyến đường phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đặt tên 19 tuyến đường phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Dương Ngọc Long
Ngày ban hành 18/06/2015
Ngày hiệu lực 28/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đặt tên 19 tuyến đường phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND đặt tên 19 tuyến đường phường Ba Hàng thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

  • 18/06/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/06/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực