Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND giá tối thiểu thuế sử dụng đất nông nghiệp sản phẩm rừng trồng Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 07/2016/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế khoáng sản sản phẩm rừng trồng Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2015/QĐ-UBND giá tối thiểu thuế sử dụng đất nông nghiệp sản phẩm rừng trồng Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 89/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 119/TB-UBND ngày 31/08/2015 của UBND tỉnh, về Thông báo kết luận phiên họp tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số: 176/TTr-STC ngày 15 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các loại sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3483/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất Nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTr. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT-CV: TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

STT

LOẠI GỖ

ĐVT

GIÁ TÍNH THUẾ

1

Gỗ Mỡ

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đ/m3

2.000.000

 

Đường kính > 30cm

đ/m3

2.500.000

2

Gỗ Mít

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đ/m3

6.500.000

 

Đường kính > 30cm

đ/m3

8.500.000

3

Gỗ Thông nhựa

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đ/m3

1.000.000

 

Đường kính > 30cm

đ/m3

1.500.000

4

Gỗ Bạch Đàn

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đ/m3

1.000.000

 

Đường kính > 30cm

đ/m3

1.500.000

5

Gỗ Xoan

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đ/m3

3.000.000

 

Đường kính > 30cm

đ/m3

4.000.000

6

Gỗ Keo

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đ/m3

900.000

 

Đường kính > 30cm

đ/m3

1.200.000

7

Gỗ Trám

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đ/m3

1.000.000

 

Đường kính > 30cm

đ/m3

1.500.000

8

Gỗ Bồ Đề

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đ/m3

900.000

 

Đường kính > 30cm

đ/m3

1.200.000

9

Tre, vầu, nứa

đ/tấn

500.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2015/QĐ-UBND giá tối thiểu thuế sử dụng đất nông nghiệp sản phẩm rừng trồng Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2015/QĐ-UBND giá tối thiểu thuế sử dụng đất nông nghiệp sản phẩm rừng trồng Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực11/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2015/QĐ-UBND giá tối thiểu thuế sử dụng đất nông nghiệp sản phẩm rừng trồng Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2015/QĐ-UBND giá tối thiểu thuế sử dụng đất nông nghiệp sản phẩm rừng trồng Hà Giang