Quyết định 153/2003/QĐ-UB

Quyết định 153/2003/QĐ-UB về thay đổi và bổ sung thành viên của Bộ phận trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 153/2003/QĐ-UB Bộ phận trực giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN CỦA BỘ PHẬN TRỰC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ CHỐNG LUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu Trong tình hình mới và Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả;

- Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-UB ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Căn cứ Công văn số 3640/BCĐ-TW ngày 14/9/2001 của Ban chỉ đạo 127/TW về tổ chức Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 125/2001/QĐ-UB ngày 13/12/2001 của UBND Thành phố về việc: Thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Sở thương mại tại công văn số 2329/STM-TCHC ngày 21/10/2003 và của Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại công văn số 341/BCĐ ngày 12/8/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi và bổ sung Phó Ban Thường trực và các Uỷ viên Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127/TP) như sau:

1. Đ/c Phạm Bá Dục, Phó Giám đốc Sở Thương mại, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội thay đ/c Vũ Vinh Phú, Phó Giám đốc Sở Thương mại làm Phó Ban Thường trực ban Chỉ đạo.

2. Đ/c Phạm Minh Quý, Cục phó Cục Hải quan Hà Nội thay đ/c Vũ Văn Tâm Cục phó Cục Hải quan Hà Nội làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

3. Đ/c Phạm Quốc Thái, Cục phó Cục Thuế Hà Nội thay đ/c Nguyễn Quang Đôn (nghỉ hưu) làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

4. Đ/c Nguyễn Công Đức, Chi cục Trưởng chi cục Kiểm Lâm Hà Nội thay đồng chí Nguyễn Văn Oanh (nghỉ hưu) làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

5. Đ/c Tạ Việt Anh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới Bổ sung làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

6. Đ/c Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội bổ sung làm uỷ viên Ban Chỉ đạo.

7. Đ/c Phạm Thị Mỵ, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị bổ sung làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Các đồng chí được thay đổi, bổ sung làm thành viên Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 127 Thành phố có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 125/2001-QĐ-UB ngày 13/12/2001 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, các đồng chí được thay đổi, bổ sung làm thành viên Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 127 Thành phố có tên ghi tại Điều I chịu trách nhiệm thi Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 127/TP
Nguyễn Thế Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2003
Ngày hiệu lực11/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 153/2003/QĐ-UB Bộ phận trực giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 153/2003/QĐ-UB Bộ phận trực giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu153/2003/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNguyễn Thế Quang
     Ngày ban hành11/11/2003
     Ngày hiệu lực11/11/2003
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 153/2003/QĐ-UB Bộ phận trực giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/2003/QĐ-UB Bộ phận trực giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu

         • 11/11/2003

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/11/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực