Quyết định 1549/QĐ-UBND

Quyết định 1549/QĐ-UBND năm 2008 về việc hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1549/QĐ-UBND quy định hỗ trợ khác đảm bảo ổn định đời sống sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thay thế bởi Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1549/QĐ-UBND quy định hỗ trợ khác đảm bảo ổn định đời sống sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------

Số: 1549/QĐ-UBND

Huế, ngày 07 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KHÁC ĐỂ ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI HUYỆN PHÚ LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 “về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”;
Căn cứ Điều 32, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1254/TC-VGCS ngày 09 tháng 5 năm 2008 và Công văn số 1824 /TC-VG.CS ngày 04 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số hỗ trợ khác theo Điều 33 Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số Dự án tại huyện Phú Lộc như sau:

1. Hỗ trợ bồi thường đối với tài sản là nhà ở, vật kiến trúc phục vụ sinh hoạt và đời sống của người dân: Mức hỗ trợ bằng chênh lệch giữa đơn giá bồi thường tại Quyết định 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 và Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm các dự án:

- Đường trung tâm khu đô thị Chân Mây;

- Khu chôn lấp chất thải rắn xã Lộc Thủy;

- Khu Du lịch Xanh Lăng Cô;

- Đường ven biển Cảnh Dương (đoạn km 1+600 đến km 3+150);

- Khu tái định cư Lộc Vĩnh;

- Laguna Việt Nam tại xã Lộc Vĩnh;

- Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và 3 thuộc Khu khuyến khích phát triển kinh tế thương mại Chân Mây (đợt 1).

2. Hỗ trợ bồi thường về đất: Mức hỗ trợ bằng chênh lệch giữa đơn giá đất năm 2008 (Quyết định số 2838/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh) và giá đất năm 2007 (Quyết định giá đất số 2874/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh) đối với các dự án nằm dọc Quốc lộ 1A các xã Lộc Thủy và Lộc Tiến, gồm:

- Đường trung tâm khu đô thị Chân mây;

- Đường giữa Khu công nghiệp số 2 và 3 thuộc Khu khuyến khích phát triển kinh tế thương mại Chân Mây (đợt 1).

3. Áp dụng hệ số vùng xây dựng công trình là K = 1,15 (tương đương với hệ số vùng xây dựng công trình tại các huyện: Nam Đông và A lưới) đối với khu vực đền bù tại Thôn Cù Dù – xã Lộc Vĩnh.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc phê duyệt các phương án hỗ trợ đền bù theo các quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2008.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1549/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1549/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1549/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1549/QĐ-UBND quy định hỗ trợ khác đảm bảo ổn định đời sống sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1549/QĐ-UBND quy định hỗ trợ khác đảm bảo ổn định đời sống sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1549/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành07/07/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1549/QĐ-UBND quy định hỗ trợ khác đảm bảo ổn định đời sống sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1549/QĐ-UBND quy định hỗ trợ khác đảm bảo ổn định đời sống sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng