Quyết định 16/2005/QĐ-BYT

Quyết định 16/2005/QĐ-BYT về 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế do Bộ Y tế ban hành

Quyết định 16/2005/QĐ-BYT 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế đã được thay thế bởi Quyết định 3005/QĐ-BYT 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật về y tế tính đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2005/QĐ-BYT 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH 07 TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/ 5/ 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày24/12/1999;

- Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học- Đào Tạo,Vụ Trang thiết bị-Công trình Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế (có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với tiêu chuẩn này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ : Khoa học - Đào tạo,Trang thiết bị - Công trình y tế, Kế hoạch -Tài chính, Điều trị và các Vụ có liên quan của Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

DANH MỤC

07 TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

1. 52 TCN – TTB. 0030. 2004. Máy đo mắt 

2. 52 TCN – TTB. 0031. 2004. Quang học thị giác – Gọng kính mắt, Hệ thống đo – thuật ngữ. 

3. 52 TCN – TTB. 0032. 2004. Máy đo độ khúc xạ. 

4. 52 TCN – TTB. 0033. 2004. Máy đo tiêu cự. 

5. 52 TCN – TTB. 0034. 2004. Mắt kính thử để hiệu chuẩn máy đo tiêu cự.

6. 52 TCN – TTB. 0035. 2004. Thước tròn chia độ. 

7. 52 TCN – TTB. 0036. 2004. Quang học và dụng cụ nhãn khoa buớc sóng đối chứng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2005/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2005/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2005
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2008
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2005/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 16/2005/QĐ-BYT 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2005/QĐ-BYT 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2005/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Ngọc Trọng
        Ngày ban hành30/06/2005
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2008
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2005/QĐ-BYT 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2005/QĐ-BYT 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế