Quyết định 16/2006/QĐ-UB

Quyết định 16/2006/QĐ-UB về thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2006/QĐ-UB thành lập tổ công tác giúp việc Ban đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC CHO BAN ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần xây dựng cơ bản) ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt) ban hành kèm theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04 /10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ) ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Xét đề nghị tại tờ trình số 80/TTr-XD ngày 24/01/2006 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc đề nghị Thành lập Ban đơn giá xây dựng cơ bản và tổ công tác giúp việc ban đơn giá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá xây dựng cơ bản (sau đây gọi tắt là ban đơn giá) gồm các thành viên sau đây:

+ Ông Đào Xuân Thông - Phó Phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng.

+ Bà Bùi Phương Hoa - Phó phòng Thẩm định Sở Xây dựng.

+ Ông Trần Hợp Dũng - Chuyên viên Phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng.

+ Ông Mạc Đình Minh - Chuyên viên Phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng.

+ Ông Nguyễn Lương Tuấn - Chuyên viên Phòng Thẩm định Sở Xây dựng.

+ Ông Ngô Tất Vinh - Chuyên viên Phòng Quản lý kinh tế Sở Xây dựng.

+ Bà Phan Thị Hiền - Phó phòng Đầu tư Sở Tài chính.

+ Ông Lương Như Đạt - Chuyên viên Ban Giá Sở Tài chính

+ Ông Đoàn Việt Cường - Chuyên viên Ban Giá Sở Tài chính

+ Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Phòng Kế hoạch đầu tư Sở Giao Thông công chính

+ Ông Trịnh Văn Lý - Chuyên viên Phòng Quản lý giao thông đô thị Sở Giao Thông công chính

+ Ông Dương Đức Thắng - Chuyên viên Phòng Thẩm định Sở Giao Thông công chính

+ Ông Lê Việt Cường - Chuyên viên phòng Quản lý điện năng Sở Công Nghiệp

+ Ông Nguyễn Mạnh Quân - Chuyên viên phòng Quản lý điện năng Sở Công Nghiệp

+ Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất.

+ Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2: Tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá có nhiệm vụ sau:

- Chịu sự điều hành, giám sát hoạt động của Ban đơn giá.

- Thực hiện việc xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố.

- Tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá sẽ tự giải thể sau khi các tập Đơn giá xây dựng cơ bản và giá ca máy bổ sung tại Thành phố Hà Nội được UBND Thành phố phê duyệt ban hành.

Điều 3: Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 15/2006/QĐ-UB ngày 21/2/2006 của UBND Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công nghiệp, Giao thông công chính, Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các thành viên Tổ công tác giúp việc cho Ban đơn giá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2006/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2006
Ngày hiệu lực21/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 16/2006/QĐ-UB thành lập tổ công tác giúp việc Ban đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2006/QĐ-UB thành lập tổ công tác giúp việc Ban đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2006/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành21/02/2006
        Ngày hiệu lực21/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2006/QĐ-UB thành lập tổ công tác giúp việc Ban đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2006/QĐ-UB thành lập tổ công tác giúp việc Ban đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội

           • 21/02/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực