Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển tài sản dự án tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định 02/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2010/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/2010/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN TÀI SẢN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2009/QĐ-UBND NGÀY 24/02/2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; Quyết định số: 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007, Quyết định số: 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình liên ngành số: 114/TTr-LN ngày 22/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế Điều 1 Quyết định số: 02/2009/QĐ-UBND ngày 24/02/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về quy định hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển tài sản Dự án tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

Sửa đổi, bổ sung nội dung hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển tài sản quy định tại gạch đầu dòng thứ 2 mục a khoản 8 Điều 1 Quyết định số: 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

a) Hình thức hỗ trợ:

- Thuê phương tiện vận chuyển;

- Khoán tiền để các hộ dân tự thuê phương tiện vận chuyển hoặc tự vận chuyển;

b) Mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ tối đa cho hộ tái định cư, hộ sở tại được tính theo cự ly vận chuyển, đơn giá vận chuyển theo quy định và trọng tải vận chuyển như sau: Đối với nhà sàn không quá 30 tấn; các loại nhà khác không quá 15 tấn.

Trường hợp hộ sở tại được tính hỗ trợ theo mức nêu trên nhưng mức hỗ trợ tối thiểu cho hộ có 01 người là 01 triệu đồng/hộ; hộ có từ 02 người trở lên là 02 triệu đồng/hộ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực thiện.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 03/7/2007 (ngày Quyết định số: 06/2007/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành) thì việc xử lý chuyển tiếp được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 23 Quyết định số: 06/2007/QĐ-UBND ngày 23/6/2007 của UBND tỉnh.

3. Được áp dụng theo quy định của Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007, Quyết định số: 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007, Quyết định số: 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số: 06/2007/QĐ-UBND Quyết định số: 07/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các quy định tại Quyết định này cho các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như sau:

a) Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt sau ngày 03/7/2007 đã hoặc đang thực hiện thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt phần bồi thường nơi đi, chưa lập hoặc đã lập (chưa được phê duyệt) phương án hỗ trợ, tái định cư tại nơi đến nhưng đã thực hiện di chuyển dân và ứng thanh toán một phần cho các hộ để thực hiện di chuyển trước.

c) Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang trong giai đoạn lập, thẩm định, trình duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh Điện Biên; Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2010
Ngày hiệu lực20/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2010/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 16/2010/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu16/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýHoàng Văn Nhân
     Ngày ban hành10/08/2010
     Ngày hiệu lực20/08/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 16/2010/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2010/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển

        • 10/08/2010

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/08/2010

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực