Quyết định 1625/2003/QĐ-UB

Quyết định 1625/2003/QĐ-UB về bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tạm thời do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 1625/QĐ-UB năm 2003 bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô đã được thay thế bởi Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị duy trì cây xanh và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1625/QĐ-UB năm 2003 bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH DAKLAK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/2003/QĐ-UB

Ngày 04 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI BỘ ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ:

Tập I. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải;

Tập II. Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị, khu vực thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2000 của Chính phủ về việc ban hành, sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 17/2001/QĐ-BXD ngày 07/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị (Tập I: Công tác thu gom, vận chuyên và xử lý rác thải);

- Căn cứ Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30/12/2002 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán môi trường đô thị (Tập II: Công tác sản xuất và duy trì cây xanh);

- Căn cứ Thông tư số 05/2002/QĐ-BXD ngày 30/12/2002 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản.

- Theo đề nghị của Sở Xây dựng DakLak tại Công văn số 233/SXD- KTKH ngày 26/5/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị gồm:

Tập I - Công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải:

Tập II - Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị, khu vực thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh DakLak.

Bộ đơn giá này áp dụng kể từ ngày 01/01/2003 trên địa bàn tỉnh, thay thế cho Quyết định số 1541/QĐ-UB ngày 10/6/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời Bảng giá dự toán ca máy trong công tác vệ sinh môi trường đô thị; Quyết định số 1542/QĐ-UB ngày 10/6/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị: Tập I - Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải khu vực thành phố Buôn Ma Thuột; Quyết định số 135/QĐ-UB ngày 20/01/2000 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời định mức lao động cho các loại công tác vệ sinh môi trường đô thị cho đến khi ban hành Bộ đơn giá mới.

Điều 2. Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị gồm: Tập I – Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; Tập II - Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, được xây dựng theo mặt bằng giá tháng 3 năm 2003, là cơ sở để xác định giá trị dự toán xây lắp, tổng dự toán công trình, phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý, thanh toán vốn đầu tư hằng năm và xác định giá gói thầu các công trình chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tại địa phương.

Điều 3. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện và quản lý thống nhất Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị nêu trên. Đối với các công trình chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị khác chưa có trong Bộ đơn giá này. Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu và báo cáo đề xuất UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính - Vật giá, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Công nghiệp; Chủ tịch: UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1625/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1625/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2003
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1625/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1625/QĐ-UB năm 2003 bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1625/QĐ-UB năm 2003 bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1625/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Văn Lạng
        Ngày ban hành04/06/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1625/QĐ-UB năm 2003 bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1625/QĐ-UB năm 2003 bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô