Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND

Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND về chính sách thu hút những người đã được đào tạo có chuyên môn phù hợp về công tác tại xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND chính sách thu hút người đào tạo chuyên môn phù hợp Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2172/2007/QĐ-UBND người tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên về công tác tại xã phường Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 24/09/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND chính sách thu hút người đào tạo chuyên môn phù hợp Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/2005/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CÓ CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP VỀ CÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XII, Kỳ họp thứ 3,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành chính sách thu hút để tuyển dụng những người đã được đào tạo có chuyên môn phù hợp làm công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trong tỉnh, cụ thể như sau:

1. Về đối t­ượng:

- Là những ng­ười đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn công chức cấp xã;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có sức khoẻ tốt, có tuổi đời dưới 35;

- Có nguyện vọng làm công chức cấp xã lâu dài.

2. Số lượng:

- Căn cứ vào số lượng công chức xã còn thiếu theo quy định để tuyển dụng;

- Trường hợp xã đã bố trí đủ chỉ tiêu công chức, nhưng có công chức không đủ tiêu chuẩn, phải xem xét thay thế bằng những người đủ tiêu chuẩn chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2006, theo quy định; trường hợp có công chức còn từ 2 năm trở xuống là đến tuổi nghỉ bảo hiểm xã hội, thì tuyển dụng các đối tượng có đủ điều kiện như Điểm 1 của Điều này làm công chức dự bị để sẵn sàng thay thế cho.

3. Ph­ương thức tuyển dụng:

Những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện như quy định tại Điểm 1 và 2 Điều này mà cấp xã có nhu cầu sử dụng, thì đ­ược tuyển thẳng, không phải qua thi tuyển theo quy định.

4. Chính sách hỗ trợ:

- Mỗi ng­ười được tuyển dụng làm công chức cấp xã theo quy định trên về công tác tại các xã đồng bằng được hỗ trợ 5 triệu đồng, công tác ở các xã

miền núi được hỗ trợ 7 triệu đồng, công tác ở các xã vùng cao được hỗ trợ 8 triệu đồng. Nếu khoảng cách từ gia đình (hoặc nơi cư trú hiện nay) đến nơi làm việc từ 20 km trở lên (trừ trường hợp trong cùng 1 xã) thì được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng. Nếu có nhu cầu về nhà ở thì đ­ược ưu tiên bố trí ở nhà công vụ tại nơi làm việc.

Điều 2. Nguồn kinh phí để chi trả tiền lương và phụ cấp cho những người được tuyển dụng về làm công chức cấp xã theo chính sách thu hút được quy định tại Điều 1 được cân đối trong ngân sách hàng năm của tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2005.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trư­ởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ Điều 5
- TT Tỉnh uỷ (Để báo cáo)
- TT HĐND tỉnh
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Lư­u VT, VP7, VP2, VP5
D/93

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1655/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1655/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2005
Ngày hiệu lực06/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1655/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND chính sách thu hút người đào tạo chuyên môn phù hợp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND chính sách thu hút người đào tạo chuyên môn phù hợp Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1655/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Hùng
        Ngày ban hành27/07/2005
        Ngày hiệu lực06/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND chính sách thu hút người đào tạo chuyên môn phù hợp Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1655/2005/QĐ-UBND chính sách thu hút người đào tạo chuyên môn phù hợp Ninh Bình