Quyết định 17/2008/QĐ-UBND

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ di dời thực hiện “Đề án sắp xếp và phát triển cụm công nghiệp sản xuất nước đá trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ di dời cụm công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 42/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2008/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ di dời cụm công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DỜI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT ĐẾN NĂM 2010”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời thực hiện “Đề án sắp xếp và phát triển các cụm công nghiệp sản xuất nước đá trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010”;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-CTUBBT ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Đề án sắp xếp và phát triển các cụm công nghiệp sản xuất nước đá trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình Liên Sở số 34/LS-TC-CN ngày 15 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung vào cuối khoản 4, Điều 4, Chương II của Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời thực hiện “Đề án sắp xếp và phát triển các cụm công nghiệp sản xuất nước đá trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010” đoạn sau: “Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 05 (năm) tỷ đồng cho một cơ sở sản xuất nước đá thực hiện di dời”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2008
Ngày hiệu lực10/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2008/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ di dời cụm công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2008/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ di dời cụm công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành31/01/2008
        Ngày hiệu lực10/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2008/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ di dời cụm công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2008/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ di dời cụm công nghiệp