Quyết định 17/2012/QĐ-UBND

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá bồi thường cây trồng trên đất đã được thay thế bởi Quyết định 1985/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định giá bồi thường cây trồng khi thu hồi đất Đắk Nông 2014 và được áp dụng kể từ ngày 27/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá bồi thường cây trồng trên đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 17/2012/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2011/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 209/TTr-STC ngày 24 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2, Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, như sau:

"3. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền, thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá cây trồng tại thời điểm bồi thường do UBND tỉnh quy định cao hơn giá cây trồng tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá cây trồng tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá cây trồng tại thời điểm trả tiền bồi thường thấp hơn giá cây trồng tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá cây trồng tại thời điểm có quyết định thu hồi;

b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá cây trồng tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá cây trồng tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá cây trồng tại thời điểm bồi thường; nếu giá cây trồng tại thời điểm bồi thường cao hơn giá cây trồng tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá cây trồng tại thời điểm có quyết định thu hồi.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc thì các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, xem xét, giải quyết”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2012
Ngày hiệu lực22/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá bồi thường cây trồng trên đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá bồi thường cây trồng trên đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýLê Diễn
       Ngày ban hành12/09/2012
       Ngày hiệu lực22/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá bồi thường cây trồng trên đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định giá bồi thường cây trồng trên đất