Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2012/QĐ-UBND thu nộp quản lý tiền phạt hành chính Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 168/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu toàn bộ Cà Mau 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2012/QĐ-UBND thu nộp quản lý tiền phạt hành chính Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2012/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAO HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THU, NỘP TIỀN PHẠT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngậy 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Lý do: không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (L, Th);
- CVKT;
- Lưu: VT, L25/6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực20/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2012/QĐ-UBND thu nộp quản lý tiền phạt hành chính Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2012/QĐ-UBND thu nộp quản lý tiền phạt hành chính Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýPhạm Thành Tươi
       Ngày ban hành10/06/2014
       Ngày hiệu lực20/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2012/QĐ-UBND thu nộp quản lý tiền phạt hành chính Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2012/QĐ-UBND thu nộp quản lý tiền phạt hành chính Cà Mau