Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giấy tờ do cơ quan thuộc chế cũ cấp cho người sử dụng đất Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC LOẠI GIẤY TỜ DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THUỘC CHẾ ĐỘ CŨ CẤP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 498/TTr-STNMT ngày 26/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngoài các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh công nhận thêm các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất sau đây:

a. Bản trích lục địa bộ;

b. Chứng thư kiến điền;

c. Giấy cho phép tạm sử dụng đất công;

d. Chứng chỉ nghiệp chủ;

đ. Chứng chỉ trạng thái bất động sản;

e. Trích lục địa bộ tạm.

Điều 2. Việc sử dụng các loại giấy tờ quy định tại Điều 1 thực hiện theo nguyên tắc: chỉ công nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận; trường hợp trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận quá trình sử dụng đất liên tục đến thời điểm sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp giấy tờ không ghi rõ diện tích sử dụng đất ở (thổ cư) thì phải căn cứ vào xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đất ở để xác định nghĩa vụ tài chính phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 và Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực03/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giấy tờ do cơ quan thuộc chế cũ cấp cho người sử dụng đất Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giấy tờ do cơ quan thuộc chế cũ cấp cho người sử dụng đất Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNgô Đông Hải
       Ngày ban hành24/07/2015
       Ngày hiệu lực03/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giấy tờ do cơ quan thuộc chế cũ cấp cho người sử dụng đất Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giấy tờ do cơ quan thuộc chế cũ cấp cho người sử dụng đất Bình Định

           • 24/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực