Quyết định 518/QĐ-UBND

Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 447/QĐ-UBND công nhận giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người đang sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 447/QĐ-UBND công nhận giấy tờ đã được thay thế bởi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giấy tờ do cơ quan thuộc chế cũ cấp cho người sử dụng đất Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 447/QĐ-UBND công nhận giấy tờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 447/QĐ-UBND NGÀY 8/9/2011 CỦA UBND TỈNH CÔNG NHẬN CÁC LOẠI GIẤY TỜ DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THUỘC CHẾ ĐỘ CŨ CẤP CHO NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 8/9/2011 của UBND tỉnh công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất có giá trị như các giấy tờ về quyền sử dụng đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1960/TTr-STNMT ngày 31/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 1 Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 8/9/2011 của UBND tỉnh công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất có giá trị như các giấy tờ về quyền sử dụng đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, như sau:

“2. Nguyên tắc thực hiện:

Việc sử dụng các loại giấy tờ nêu tại khoản 1 Điều này thực hiện theo nguyên tắc: chỉ công nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp; trường hợp trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận quá trình sử dụng đất liên tục đến thời điểm sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp giấy tờ không ghi rõ diện tích sử dụng đất ở (thổ cư) thì phải căn cứ vào xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đất ở để xác định nghĩa vụ tài chính phù hợp với quy định của pháp luật.”

Điều 2.

a. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 8/9/2011 của UBND tỉnh.

b. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 518/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu518/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2012
Ngày hiệu lực18/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 518/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 447/QĐ-UBND công nhận giấy tờ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 447/QĐ-UBND công nhận giấy tờ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu518/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành18/09/2012
       Ngày hiệu lực18/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 447/QĐ-UBND công nhận giấy tờ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 447/QĐ-UBND công nhận giấy tờ