Quyết định 174/2008/QĐ-UBND

Quyết định 174/2008/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 174/2008/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất đã được thay thế bởi Quyết định 376/2008/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 174/2008/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 174/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG PHỤ LỤC SỐ 3 CỦA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
(ban hành kèm theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ văn bản số 83/HĐND-TH ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ý kiến Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1416/TTr-STC ngày 30 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung Phụ lục số 3 của Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Phụ lục số 3: xác định giá đất cho những thửa đất ở thuộc các trường hợp đặc biệt.

2. Bổ sung điểm 7 Phụ lục số 3: đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất xác định giá đất cho toàn bộ dự án không điều chỉnh theo các nội dung của Phụ lục này.

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu174/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực19/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 174/2008/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 174/2008/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu174/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýHoàng Thị Út Lan
       Ngày ban hành09/07/2008
       Ngày hiệu lực19/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/01/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 174/2008/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 174/2008/QĐ-UBND điều chỉnh và bổ sung phụ lục số 3 của bảng giá các loại đất