Quyết định 175/QĐ-TTg

Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 175/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã được thay thế bởi Quyết định 759/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 175/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 175/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 40/2000/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
Căn cứ Thông báo số 118-TB/TW ngày 17 tháng 12 năm 2007 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giữ chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

2. Ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

3. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2005.

Điều 3. Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- Ủy ban TQLHCH văn học, nghệ thuật Việt Nam;
- Hội Khoa học lịch sử Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;
- UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTTH, TH, KG;
- Lưu: Văn thư, VX (3b). Hà

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu175/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 175/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 175/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu175/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 175/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 175/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long