Quyết định 1755/QĐ-BHXH

Quyết định 1755/QĐ-BHXH năm 2012 hủy bỏ Quyết định 652/QĐ-BHXH về mẫu và mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1755/QĐ-BHXH 2012 hủy bỏ Quyết định 652/QĐ-BHXH mẫu mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 652/QĐ-BHXH NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI MẪU VÀ MÃ SỐ THẺ BHYT HỘ GIA ĐÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng ban Cấp sổ, thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành tạm thời mẫu và mã số thẻ BHYT hộ gia đình kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 2. Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, CST (03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1755/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1755/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1755/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1755/QĐ-BHXH 2012 hủy bỏ Quyết định 652/QĐ-BHXH mẫu mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1755/QĐ-BHXH 2012 hủy bỏ Quyết định 652/QĐ-BHXH mẫu mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1755/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýLê Bạch Hồng
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực01/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1755/QĐ-BHXH 2012 hủy bỏ Quyết định 652/QĐ-BHXH mẫu mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1755/QĐ-BHXH 2012 hủy bỏ Quyết định 652/QĐ-BHXH mẫu mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

           • 20/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực