Quyết định 1760/QĐ-UBND

Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh Quyết định 650/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 1760/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh mức chi hoạt động thể chất thể dục thể thao Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1072/QĐ-UBND 2009 mức chi hoạt động ngành Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 13/05/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1760/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh mức chi hoạt động thể chất thể dục thể thao Khánh Hòa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1760/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 650/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2008 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định nội dung chi và mức chi các hoạt động giáo dục thể chất và thể dục thể thao thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1558/STC-HCSN ngày 20 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức chi các hoạt động giáo dục thể chất và thể dục thể thao thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

Tại điểm 1, mục II, phần D: Tiền ăn cho học sinh và cán bộ giáo viên điều chỉnh từ mức 35.000đ/người/ngày lên mức 55.000đ/người/ngày.

Điều 2. Căn cứ vào mức chi được điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1760/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1760/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1760/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1760/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh mức chi hoạt động thể chất thể dục thể thao Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1760/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh mức chi hoạt động thể chất thể dục thể thao Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1760/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Xuân Thân
       Ngày ban hành14/07/2008
       Ngày hiệu lực14/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2009
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1760/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh mức chi hoạt động thể chất thể dục thể thao Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1760/QĐ-UBND 2008 điều chỉnh mức chi hoạt động thể chất thể dục thể thao Khánh Hòa